Espero mobilni zidovi

Primena mobilnih zidova je velika, jer se njihovim korišćenjem postiže maksimalno iskorišćenje prostora. Pokretni pregradni zidovi omogućavaju Vam da isti prostor u zavisnosti od potrebe i broja korisnika, u datom trenutku, veoma brzo i lako pretvorite više prostorija ili u jednu veliku prostoriju.

Kliznim zidovima pre svega postižemo mogućnost potpuno neometanog dešavanja više različitih događaja u jednom prostoru. Manipulacija akustičnim mobilnim zidovima moze biti manuelna ili uz automatsko upravljanje.

Zavisno od potreba moguće je ugraditi pokretne pregradne zidove različitih tehničkih karakteristika, i stepena zvučne izolacije.

Mobilini akustični zidovi imaju veoma široku primenu u:

Hotelima

Edukacionim ustanovama

Kancelarijama

Bankama

Bolnicama

Bioskopima

Pozorištima

Halama različitih namena

Pregradni zidovi se sastoje od sendvič panela koji se kreću u gornjoj aluminijumskoj šini (manuelno ili poluautomatski). Unutrašnjost panela pokretnih pregradnih zvučno izolovanih zidova je sačinjena od materijala koji Vam pružaju maksimalnu zvučnu izolaciju.

Završna obrada panela je različita i zavisi od projekta enterijera. Postoji širok spektar mogućnosti pri izboru dizajna pokretnih pregradnih zvučno izolovanih zidova.


Espero mobilni zidovi foto galerija naših radova

Pozovite: 066 144 877