Espero mobilni zidovi

Primena mobilnih zidova je velika, jer se njihovim korišćenjem postiže maksimalno iskorišćenje prostora.

Mobilini akustični zidovi imaju veoma široku primenu u:

Hotelima

Edukacionim ustanovama

Kancelarijama

Bankama

Bolnicama

Bioskopima

Pozorištima

Halama različitih namena

Pregradni zidovi se sastoje od sendvič panela koji se kreću u gornjoj aluminijumskoj šini (manuelno ili poluautomatski). Unutrašnjost panela pokretnih pregradnih zvučno izolovanih zidova je sačinjena od materijala koji Vam pružaju maksimalnu zvučnu izolaciju.

Završna obrada panela je različita i zavisi od projekta enterijera. Postoji širok spektar mogućnosti pri izboru dizajna pokretnih pregradnih zvučno izolovanih zidova.

Espero mobilni zidovi foto galerija naših radova